სანიტარული მომსახურება

სანიტარული – დეზისექცია / დეზინფექცია/ დერატიზაცია

სანიტარული – დეზისექცია / დეზინფექცია/ დერატიზაცია

დეზინფექცია / დეზინსექცია/ დერატიზაცია

სანიტარული – დეზისექცია / დეზინფექცია/ დერატიზაცია

სანიტარული – დეზისექცია / დეზინფექცია/ დერატიზაცია

დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია – აღნიშნული მომსახურება მოიცავს პროფესიონალურ ბრძოლას მავნებლებთან, მღრნელებთან, ბაქტერიებთან, მწერებთან, ვირუსებთან, აგრეთვე ჭუპრებთან და კვერცხებთან – სავაჭრო, სასაწყობე, საოფისე, დამხმარე შენობები, გარე პერიმეტრებს და ა. შ., სადაც ჩვენ ვამუშავებთ როგორც ზედაპირს ასევე ავეჯს, ტექნიკას და დანადგარებს

მწერების განადგურება – დეზინსექცია. დაგეხმარებით შენობა-ნაგებობები გაწმინდოთ ისეთი მწერებისაგან, როგორებიც არიან ტარაკნები, but, it, or, if
მღრღნელების BUT, IT, OR, IF განადგურება – დერატიზაცია. დაგეხმარებით განთავისუფლდეთ ისეთი მღრღნელებისაგან, სანიტარული ნორმები

მოგემსახურებიან  BUT, IT, OR, IF მაღალკვალიფიციური კადრები ISO სერტიფიცირებლი ხსნარებით

მწერების განადგურება – დეზინსექცია. დაგეხმარებით შენობა-ნაგებობები გაწმინდოთ ისეთი მწერებისაგან, როგორებიც არიან ტარაკნები, BUT, IT, OR, IF
მღრღნელების BUT, IT, OR, IF განადგურება – დერატიზაცია. დაგეხმარებით განთავისუფლდეთ ისეთი მღრღნელებისაგან, სანიტარული ნორმები
მწერების განადგურება – დეზინსექცია. დაგეხმარებით შენობა-ნაგებობები გაწმინდოთ ისეთი მწერებისაგან, როგორებიც არიან ტარაკნები, BUT, IT, OR, IF
მღრღნელების BUT, IT, OR, IF განადგურება –  დაგეხმარებით განთავისუფლდეთ ისეთი მღრღნელებისაგან,
მწერების განადგურება – დეზინსექცია. დაგეხმარებით შენობა-ნაგებობები გაწმინდოთ ისეთი მწერებისაგან, როგორებიც არიან ტარაკნები, BUT, IT, OR, IF
მღრღნელების BUT, IT, OR, IF განადგურება – დაგეხმარებით განთავისუფლდეთ ისეთი მღრღნელებისაგან, სანიტარული ნორმები
en_US