რეგულარული დასუფთავება

დასუფთავების სერვისი

ბინების, ოფისების, სასტუმროების, რესტორნების და სხვადასხვა დაწესებულებების დალაგება-დასუფთავება

გულისხმობს ნებისმიერი სახის ობიექტის სრულ სისუფთავეზე პასუხისმგებლობის აღებას, ჩვენი კომპანია ადგენს გრაფიკს, განსაზღვრავს პერსონალის რაოდენობას და საფასურს, შეიმუშავებს მეთოდებს და მათ შესაბამისად ასუფთავებს კონკრეტულ ობიექტს

(032) 2560 520; (+995) 500 500 337

დასუფთავების სერვისი

en_US